- "ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ-2017" хөтөлбөрийн нээлт 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Тусгаар тогтнолын талбайд зохион байгуулагдлаа. Тус өдөрлөгт Залуучуудын хөгжлийн төв, амьдрах ухааны чадварын сургалт, хүрч очих үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, зөвлөгөөг 50 гаруй иргэд олон нийтэд хүргэн ажиллаа.