Эцэг, эхчүүдийг оюутан суралцагчдын суралцаж буй орчин, сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцуулах, цаашид сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг, эхчүүдийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, эцэг эхийн зөвлөл байгуулж үйл ажиллагааг тогтворжуулах зорилгоор "ЭЦЭГ, ЭХИЙН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА, ОРОЛЦОО" өдөрлөгийг зохион байгуулж байна.

Тус өдөрлөгийн хүрээнд ГБХЗХГ-ын дарга Э.Жавхлан "Гэр бүлийн үнэ цэнэ" сэдэвт лекцийг нийт 100 гаруй эцэг, эхчүүдэд уншиж, тэдэнтэй санал, бодлоо солилцлоо.

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:
ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ