Уг арга хэмжээний хүрээнд Шүүхийн Тамгын газар 30 гаруй, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 20 гаруй , "Дорнод нийтийн аж ахуй" ОНӨААТҮГ-ын 80 албан хаагчдад Цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн, Цагдаагийн дэслэгч У.Уранцэцэг "Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх" нь сэдвээр, "Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг" сэдвээр, ГБХЗХГ-ын ЗХТ-ийн Сургалт хариуцсан ажилтан Э.Мөнхтунгалаг "Жендэрийн тухай ойлголт" сэдвээр нийт 130 гаруй албан хаагчдад тус тус мэдээлэл хүргэж, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР
ДОРНОД АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

#ГЭР_БҮЛИЙНХЭЭ_ТӨЛӨӨ
#ОЙЛГОЁ_ХҮНДЭЛЬЕ