Энэ удаагийн хурлаар 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг хэлэлцэж, 2020 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж, санал солилцлоо.