ТҮРҮҮ МАГНАЙ- Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сум Э.Энхбаяр 10 настай,

АМАН ХҮЗҮҮ- Улаанбаатарт хот Б.Мягмарцэрэн 12 настай,

АЙРГИЙН ГУРАВ- Улаанбаатар хот П.Эрдэнэтулга 11 настай,

АЙРГИЙН ДӨРӨВ - Сүхбаатарт аймаг Т.Баатархуяг 13 настай,

АЙРГИЙН ТАВ- Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сум Э.Отгонбаяр 9 настай тус тус унаж уралдлаа.