ТҮРҮҮ МАГНАЙ- Дорнод аймаг Хэрлэн сум 5 сургууль 13 настай Ч.Хатансайхан,

АМАН ХҮЗҮҮ- Дорнод Хэрлэн сум 12 настай Э.Хүсэлбаатар,

АЙРГИЙН ГУРАВ- Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг 11 настай П.Эрдэнэтулга ,

АЙРГИЙН ДӨРӨВ - Дорнод Цагаан овоо 10 настай Э.Энхбаяр,

АЙРГИЙН ТАВ- Дорнод Хэрлэн сум Хан-Уул сургууль 8 настай Э.Энхзолбоо нар тус тус унаж хурдлууллаа.