ТҮРҮҮ МАГНАЙ- Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сум Э.Энхбаяр 10 настай,

АМАН ХҮЗҮҮ- Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум Х.Талынбүүвэй 11 настай,

АЙРГИЙН ГУРАВ- Дорнод аймаг Хэрлэн сум 8 сургууль Г.Золжаргал 10 настай,

АЙРГИЙН ДӨРӨВ - Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сум Т.Очирбат 12 настай,

АЙРГИЙН ТАВ- Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг П.Эрдэнэтулга 11 настай тус тус унаж уралдлаа.