1. "ИХЭР ИНЭЭД" гэрэл зургийн үзэсгэлэн

2. "ИХЭР ХҮСЭЛ" телевизийн нэвтрүүлэг

3."ИЖИЛ ЗАЯА" ихрүүдийн өдөрлөг 

Ихэр инээд гэрэл зургийн үзэсгэлэнд оролцох ихрүүдийн инээсэн зургийг Гэр бүл хүүхэд Дорнод хаягаар ирүүлнэ үү?

Мөн Ихэр хүсэл телевизийн нэвтрүүлэгт /Ихрээс төрсөн ихрүүд, 3 ихэр, 1 гэр бүлийн ихэр ах,эгч, ихэр дүү нар/ оролцох тул дараах утсаар холбогдоно уу? 

Жич: Нас харгалзахгүй 
7058-4455, 9511-5894