Аймгийн Засаг даргаас өгсөн зөвлөмж, чиглэлийн дагуу Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн, шуурхай хүргэх зорилгоор байгууллагын "УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ"-г 2019 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн нэвтрүүллээ.

2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр тус байгууллагаар 14 хүүхэд, эцэг эх үйлчлүүлсэн байна.

Өнөөдрийн угтах үйлчилгээний ээлжинд Захиргаа, хяналтын албаны ахлах мэргэжилтэн Д.Цэрмаа ажиллаж байна.

Нээлттэй утас: 7058-4455