"ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ", "ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХАД БҮХ НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ" Зорилтот жилийн хүрээнд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ болон төрийн үйлчилгээг нээлттэй, ил тод, чирэгдэлгүй хүргэх, мэдээллийн тодорхой байдлыг бүрдүүлэх зорилгоор "АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ"-ийг өдөр тутамдаа зүүж хэвшүүлэхээр боллоо.

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХАД БҮХ НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЬЕ.