Улаанбаатар хот болон Зүүн аймгийн залуучуудад чиглэсэн “Сайн туршлага”-ыг судлах төслийн хүрээнд орон нутаг, байгууллагууд залуучууд руу чиглэсэн явуулдаг үйл ажиллагаа болон бодлого хөтөлбөртэй танилцан сайн туршлага хуримтлуулах замаар залуучуудад чиглэсэн төсөв, бодлогын орчинг бий зорилгоор Баянхонгор аймагт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын манлайлагч залуучууд болон Залуучуудын хөгжлийн төвийн дэргэдэх клубуудын төлөөллөөс бүрдсэн залуучууд 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр тус газрын болон “Залуучуудын хөгжлийн төв”-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж, Залуучуудын байгууллагуудын төлөөлөлтэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулж, санал бодлоо хуваалцаж, туршлага солилцлоо.