Image may contain: text
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулиас:
6.1.Залуучууд нийгмийн хөгжил, бүтээн байгуулалтад оролцохдоо дараахь зүйлсийг эрхэмлэнэ:

Image may contain: text

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулиас:
7.1. Төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг дараахь чиглэлээр зохион байгуулна 

Image may contain: text

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулиас:
6.1.Залуучууд нийгмийн хөгжил, бүтээн байгуулалтад оролцохдоо дараахь зүйлсийг эрхэмлэнэ: