Монголын Залуу Эрдэмтэн Хөтөлбөр

Монголын Залуу Эрдэмтэн Хөтөлбөр

2017-08-20 23:04:56

Хөтөлбөрийн талаар “Монголын залуу эрдэмтэн” хөтөлбөр нь ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг АНУ болон олон улсын шилдэг их, дээд сургуулиудад элсэн орох боломжийг тодорхойлох, тэдгээрийг бэлтгэх зорилготой хөтөлбөр юм. Уг хөтөлбөр…