ГЭР БҮЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТАНД  ХАМРАГДСАН ИРГЭДЭД ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛЛАА

ГЭР БҮЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ИРГЭДЭД ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛЛАА

2017-08-22 16:06:12

Зорилтот бүлгийн өрхийн иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг дарга, Дэлхийн Зөн Монгол, ОУ-ын байгууллагын хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд хэрэгжиж буй “Гэр бүлийн хөгжил, дэвшил-3” хөтөлбөрийн…

Гэр бүл гэж юу вэ?

Гэр бүл гэж юу вэ?

2017-08-21 00:26:18

Гэр бүл гэж 2 ба түүнээс дээш хүмүүсийн нийгмийн холбоо юм. -Гэр бүл гэж эхнэр нөхрийн хайр сэтгэлийн харилцаан дээр үндэслэсэн, эцэг эх, үр хүүхдийг багтаасан нийгмийн анхдагч нэгж юм.…